Rakennuslaitoksen toiminta jaetaan neljään päätoimialaan. 

 

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen jakaantuu kahteen alatoimialaan; talonrakentamiseen sekä suoja- ja erikoisrakentamiseen. Talonrakentamisen toimialajohtajana toimii Raimo Jokela  ja suoja- ja erikoisrakentamista johtaa Pekka Kettunen.

 

Ylläpito

Ylläpidon toimialaa johtaa Ari-Pekka Laxén.

 

Ympäristö

Ympäristöyksikön johtaja on Sara Kajander, joka toimii myös Rakennuslaitoksen laatujohtajana.

 

Hallinto

Hallintoyksikköä johtaa hallintojohtaja Ritva Peura.