Valikko

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

13.12.2017 10.22
Tiedote

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on edelleen varsin korkealla tasolla.

Rakennuslaitoksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin vuonna 2017 erikseen käyttäjäasiakkaille (Puolustusvoimien hallintoyksiköt) ja tilaaja-asiakkaille (Logistiikkalaitos, logistiikkarykmentit).

Käyttäjäasiakkaille tehtyyn verkkokyselyyn saatiin yhteensä 134 vastausta. Palveluiden käyttäjät ovat hieman tyytyväisempiä Rakennuslaitoksen toimintaan edelliseen kyselyyn verrattuna. Kokonaistyytyväisyyttä kuvaava indeksi oli 3,96 (3,93) asteikolla 1−5. Korkeimmat pisteet saivat siivouspalvelut 4,22, asiakaspalvelun ja yhteistyön sujuvuus 4,18 ja energiapalvelut 4,03. Palveluiden käyttäjät ovat tyytyväisimpiä Sodankylän ja Tampereen palveluyksiköiden alueilla. Asiakas- ja palveluyksikkökohtaisissa tuloksissa on eroja mm. teknisissä palveluissa, asiakasneuvonnassa ja yhteistyön sujuvuudessa.

Tilaajaorganisaation edustajia on vähemmän, joten heille kysely tehtiin puhelinhaastatteluna.  Vastauksia saatiin 31 kappaletta. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys on pääosin noussut edelliseen vuoteen nähden. Tyytyväisyyttä kuvaavat indeksit ovat ympäristöpalvelut 4,2, rakennuttamispalvelut 3,67, sopimuskäytännöt 3,46 ja yhteistyö ja palvelut kokonaisuutena 3,63.  Tilaaja-asiakkaat pitävät asiakastukikeskuksen toimintaa varsin tärkeänä. Kehitettävää löytyi palveluiden tasalaatuisuudessa, sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisessa sekä raportoinnissa.

Kun tuloksia verrataan laajempaan toimitilapuolen KTI Asiakastyytyväisyysvertailuun, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on edelleen varsin korkealla tasolla.