Valikko

Kansainvälinen ohjeistus raskasaseammuntojen ympäristönsuojelusta

4.10.2019 13.01
Tiedote
EPHW report kansikuva

Ampuma- ja harjoitustoiminnan ympäristönsuojelun kehittämiseksi on valmistunut 130-sivuinen englanninkielinen raportti, joka toimii ohjeistuksena ampuma- ja harjoitusalueiden käyttäjille, viranomaisille ja ympäristökonsulteille.

Kansainvälinen ohjeistus raskasaseammuntojen ympäristönsuojelusta

Raportissa ympäristövaikutukset on jaettu kolmeen osaan: melu, luontoarvot ja haitta-aineiden hallinta . Ympäristövaikutusten tarkastelun lähtökohtana on  malli, jonka avulla tunnistetaan kohdekohtaisesti, millaisia ympäristövaikutuksia alueen toiminnoista voi aiheutua ja kuinka toiminnot sijoittuvat mm. herkille pohjavesialueille tai luonnonsuojelun kannalta arvokkaille alueille. Raportissa esitetään myös toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.

Suomen aloitteesta vuonna 2015 käynnistyneeseen yhteistyöhankkeeseen Environmental Protection of Heavy Weapon Ranges: Technical and Practical Solutions  (EPHW) osallistui asiantuntijoita Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Osallistujat olivat puolustushallinnon asiantuntijoita, lisäksi Suomesta mukana oli myös ympäristöhallinnon asiantuntijoita.

Lisätietoja: Vs. toimialajohtaja Reija Kalajo, Ympäristöpalvelut