Valikko

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

23.2.2018 15.33
Tiedote

Puolustushallinnon rakennuslaitos on mukana kaksivuotisessa hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja siirrettävien käymälöiden jätteidenkäsittelyn haasteisiin kehittämällä ravinteiden talteenottoa ja hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää kompakti käymäläjätteen käsittelylaitteisto, jota voidaan siirtää helposti mm. erilaisiin ulkoilmatapahtumiin.

Hankkeessa arvioidaan, kehitetään ja testataan erilaisia keräys-, talteenotto- ja käsittelyratkaisuja. Kehitettävää laitteistoa on suunniteltu koekäytettävän erikseen valittavalla puolustusvoimien harjoitusalueella, sillä niillä on toimintaa ja käyttäjiä jatkuvasti. ”Liikuteltavalle lannoitetehtaalle” on käyttöä kaikenlaisissa suurissa tapahtumissa, joissa tarvitaan väliaikaisesti suuri määrä käymälöitä. MORTTI-hankeen rahoittaa Sitra ja hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE),

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n (KSH) ja Rakennuslaitoksen  yhteishankkeena. Alkuperäinen hankeidea osallistui Sitran Ravinnekierto Challenge –kilpailuun.Kiertotalouden hengessä tulevaisuuden käymälä ei ole vain jätteiden keräyspiste vaan ravinteiden käsittely- ja jalostuslaitos. ”Taustalla on halu etsiä lähtökohtaisesti puhtaimpia jätejakeita kierrätykseen”, kertoo hankkeen vetäjä Johanna Kallio SYKEstä. ”Syntypaikkaerottelu on tulevaisuutta myös vesihuollossa.”


Lisätietoja hankkeesta PHRAKL  Eliisa Pärttö tai Nina Kokko


Linkkejä:
https://www.sitra.fi/hankkeet/virtsan-ravinteet-hukkaan-vai-hyotykayttoon/
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Mobiili_ravinteiden_talteenotto_kenttaolosuhteissa_MORTTI
http://www.huussi.net/toimintamme/hankkeet-nyt/mortti/