Muuriankkurin lukijakyselyn tuloksia

16.3.2017 9.32
Tiedote

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Muuriankkuri-lehden joulukuun 2016 numerosta tehtiin lukijakysely, johon vastasi lähes sata henkilöä.

Arvoasteikolla 1-4 (1=huono, 4=erinomainen) lehden ulkoasu sai arvosanan 3,14, asiantuntevuus 3,19 ja luotettavuus 3,11. Monet vastaajista pitivät lehteä hyödyllisenä oman työnsä kannalta (2,48). Kokonaisuutena lehden kouluarvosanaksi tuli 8.

Lukijoista 60 % haluaa lukea lehden edelleen painettuna, 19 % sekä painettuna että verkossa ja 21 % ainoastaan verkossa.

Joulukuun Muuriankkurin kiinnostavimmaksi aiheeksi nousi Ilmavoimien komentaja Kim Jäämeren haastattelu. Hyvinä kakkosina olivat Museoviraston erikoistutkija Jarkko Sinisalon haastattelu sotilasarkkitehtuurin suojelusta sekä Rakennuslaitoksen Irakin leirin rakentaminen.

Lehden toivottiin sisältävän juttuja puolustuskiinteistöjen ylläpidosta, sotilasarkkitehtuurista ja rakennushistoriasta, joukko-osastoista sekä lakkautettujen varuskuntien uudesta käytöstä. Juttutyyppeinä toivottiin asia-artikkeleita, ajankohtaisuutisia, asioita taustoittavia juttuja sekä tulevaisuutta luotaavia kirjoituksia.