Arkistot

 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto koostuu hallinnollisesta arkistosta ja rakennuspiirustuskokoelmasta. Hallinnollinen arkisto sisältää Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminnassa syntyneet  viralliset asiakirjat sekä henkilöstö- ja kirjanpitoaineistoa. Piirustuskokoelmassa on noin 2000 hyllymetriä puolustuskiinteistöjä koskevia piirustuksia sekä uusinta aineistoa myös sähköisessä muodossa.
 
Arkistointijärjestelmä on hajautettu palveluyksiköiden ja keskusyksikön kesken. Palveluyksiköt vastaavat oman alueensa kohteita koskevien piirustusten arkistoinnista. Keskusyksikössä säilytetään vuotta 1987 vanhempia arkkitehti- ja rakennesuunnittelun loppudokumentteja. Lisäksi Keskusyksikön arkistossa on erilaisia muita kokoelmia sekä puolustushallinnon käytöstä poistuneiden rakennusten pysyvästi säilytettäviä aineistoja.
 
Piirustusarkisto koostuu kolmen arkistonmuodostajan aineistoista. Rakennuslaitokselle siirrettiin Puolustusministeriön rakennusosaston ja rakennustoimistojen arkistot laitoksen perustamisen yhteydessä. Vuosina 1994-2003 syntynyt aineisto on Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistoa. Puolustuskiinteistöjen hallinnansiirron jälkeen, vuodesta 2003, eteenpäin syntynyt aineisto kuuluu Senaatti-kiinteistöjen arkistoon. Puolustushallinnon rakennuslaitos hoitaa tätä osaa arkistosta Senaatti-kiinteistöjen kanssa solmitun arkistopalvelusopimuksen mukaisesti.
 
Piirustusarkisto koostuu pääasiassa itsenäisyyden aikana syntyneistä aineistoista. Vanhempia piirustuksia ja luovutettuja alueita koskevia aineistoja on siirretty Kansallisarkistoon. Puolustushallinnon käytössä olevien kiinteistöjen dokumentit ovat yleensä salassa pidettäviä.  Arkistoaineiston käyttö tutkimukseen vaatii käyttöluvan puolustusvoimilta. Lisätietoja aineistoista ja käyttöluvista saa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kirjaamosta: [email protected]
 

Vanhempia piirustusaineistoja Kansallisarkistossa:

  • Venäläiset sotilasasiakirjat 
  • Viipurin insinöörikomennuskunnan piirustukset
  • Rakennushallituksen piirustukset 

 

Arkistopalvelu

 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkisto- ja tietopalvelu toimii julkisuuslain ja hyvän tiedonhallintatavan mukaan.

  • Palvelussa noudatetaan julkisuuslain mukaiseen yleiseen ja asianomaisen tiedonsaantioikeuteen perustuvissa tietopalvelupyynnöissä sekä niihin liittyvissä asiakirjojen kopioinneissa Rakennuslaitoksen liiketaloudellisten perustein hinnoiteltavien suoritteiden hinnastoa. Palvelu on maksullinen.