Kevään 2018 Muuriset on julkaistu

16.3.2018 11.26
Tiedote

Uusimmassa Muurisetissä kerrotaan muun muassa miten Puolustushallinnon rakennuslaitos siirtyi digiaikaan kasarmisiivousvideon myötä.

Rakennuttamisen johtajaksi Ilkka Ruutu

Arkkitehti llkka Ruutu on nimitetty Puolustushallinnon rakennuslaitoksen rakennuttamisen toimialajohtajaksi 15.3.2018 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Nurmijärven kunnan teknisen johtajan virasta. Rakennuslaitos on jo entuudestaan tuttu työpaikka Ruudulle, sillä hän toimi 2000-luvun alussa keskusyksikössä rakennuttaja-arkkitehtinä. 

Rakennusten infotarroissa yhteystiedot vika-ilmoitusten ja palvelupyyntöjen tekemiseen

Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla olevissa rakennuksissa on näkyvillä infotarroja, joista löytyy kanavat ja ohjeet vika-ilmoitusten ja palvelupyyntöjen tekemiseen. Tarrassa oleva kiinteistötunnus auttaa Asiakastukikeskuksen Help Desk -henkilöitä kohdentamaan palvelupyynnön oikealle kiinteistönhoitajalle. 
Rakennuslaitoksen asiakastukikeskus on vakiinnuttanut asemansa puolustuskiinteistöjen teknisenä tukipisteenä. Viime vuonna Asiakastukikeskukseen tuli yhteensä yli 16 000 palvelupyyntöä, jotka keskus välitti asianomaisille kiinteistönhoitajille eri puolille maata. Asiakastukikeskuksessa on myös keskitetty kiinteistönvalvonta, jolla varmistetaan, että taloteknisten järjestelmien asetusarvot ja käyttöaikataulut ovat tarkoituksenmukaisia ja käyttäjien tarpeita vastaavia.


Uudet talous- ja henkilöstöhallinnon tiimit


Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vähennetään virastoista ja keskitetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet).  
Tämän takia Rakennuslaitoksessa on uudistettu organisaatiota, vähennetty henkilöstöä ja muutettu talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten toimenkuvia. Talous- ja henkilöstöhallinnon osaaminen on keskitetty valtakunnallisesti toimiviin talous- ja henkilöstöhallinnon tiimeihin, jotka palvelevat keskitetysti Rakennuslaitoksen kaikkia palveluyksiköitä. 
Taloustiimin vahvuus on 8 henkilöä ja henkilöstötiimin 6 henkilöä. Henkilöt työskentelevät edelleen omissa toimipisteissään eri puolilla maata ja tiimien vetäjät vastaavat yhteydenpidosta palveluyksiköihin. Palveluyksiköiden toimistopäälliköt jatkavat talous- ja henkilöstöhallinnon vastuu- ja kontaktihenkilöinä.

 

Muun muassa näistä aiheista voit lukea Muuriankkurista verkkosivuillamme kohdassa Julkaisut ja voit tilata lehden myös painotuotteena osoitteesta info@princeps.fi. 

Lue lisää: