Arvot

Sitoutuneisuus puolustushallinnon yhteisiin päämääriin

Rakennuslaitois ja sen koko henkilöstö on sitoutunut työhön puolustushallinnon yhteisten päämäärien hyväksi. Tuemme puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä sekä normaali- että poikkeusolojen aikana.

 

Vastuullisuus palvelutuotannossa

Rakennuslaitos vastaa palvelutuontantonsa kilpailukykyisyydestä ja tehokkuudesta. Palvelut tuotetaan puolustusvoimien hyväksymien laatutavoitteiden mukaisesti noudattaen vastuullisen palvelutoiminnan ja ympäristövastuullisuuden periaatteita. Rakennuslaitos ja sen koko henkilöstö toimii puolustusvoimien edun mukaisesti ja pitää kiinni lainmukaisista ja sovituista velvoitteistaan.

 

Hyvän työnantajan henkilöstöpolitiikka

Tavoitteenamme on kaikille yhteinen Rakennuslaitos. Noudatamme oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja avointa henkilöstöpolitiikkaa. Kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa, monitaitoisuutta ja erityisosaamista jatkuvalla kouluttamisella ja työmenentelmien kehittämisellä. Kannustamme yhdessä tekemiseen.

 

Avoimuus toiminnassa

Rakennuslaitos on läpinäkyvä ja avoin kaikessa julkisessa toiminnassaan. Toimimme avoimesti organisaation sisällä ja suhteissamme asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

 

Kehityshakuisuus palvelutoiminnassa

Seuraamme kiinteistö- ja ympäristöalan kehitystä. Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen. Arvioimme uusien innovaatioiden soveltuvuutta puolustus- ja turvallisuusympäristöön. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme yksilö- ja organisaatiotasolla.