Organisaatioturvallisuus 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen turvallisuuspolitiikan periaatteet

Turvallisuus ja riskienhallinta ovat olennainen osa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kokonaistoimintaa. Niiden päämääränä on tukea kaikissa tilanteissa rakennuslaitoksen toiminnan suunnittelua ja johtamista sekä kiinteistö- ja ympäristöpalveluiden tuottamista sekä hankintoja. 

Turvallisuustoimintamme tavoite on turvata kaikissa tilanteissa palvelujemme häiriötön tuottaminen sekä turvata tehtävissämme käyttöömme saadun puolustusvoimia koskevan tiedon ja toiminnan tietoturvallisuus. Huolehdimme turvallisuudesta sekä omassa toiminnassamme että toiminnassa sidosryhmiemme kanssa. Otamme huomioon kaikessa toiminnassamme puolustusvoimien turvallisuusvaatimukset. Turvallisuustoimintamme perustuu lakiin ja asetuksiin sekä Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien turvallisuusstrategioihin sekä normeihin. Turvallisuustoimintaamme ja sen kehittämistä ohjaavat VAHTI-ohjeet ja turvallisuustarkastuksissa käytämme kansallisia turvallisuuskriteereitä (KATAKRI) sekä puolustusvoimien asettamia turvallisuuskriteereitä ja vaatimuksia.

Poikkeamaraportointimenettelyllä seurataan toiminnassa esiintyviä poikkeamia ja häiriöitä, joilla voi olla haitallista vaikutusta tai jotka voivat aiheuttaa vahinkoja tai onnettomuuksia Rakennuslaitokselle ja sen sidosryhmille.