Rakennuslaitoksen toiminta jaetaan neljään päätoimialaan. 

 

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen toimialajohtaja on Ilkka Ruutu.

Ylläpito

Ylläpidon toimialaa johtaa operaatiivinen johtaja Ari-Pekka Laxén.

 

Ympäristö

Ympäristöyksikköä johtajaa toimialajohtaja Timo Kanerva.

 

Hallinto

Hallintoyksikköä johtaa apulaisjohtaja Ritva Peura.