Rakennuslaitoksen toiminta jaetaan neljään päätoimialaan. 

 

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen toimialajohtaja on Ilkka Ruutu.

Ylläpito

Ylläpidon toimialaa johtaa Ari-Pekka Laxén.

 

Ympäristö

Ympäristöyksikön johtaja on Sara Kajander, joka toimii myös Rakennuslaitoksen laatujohtajana.

 

Hallinto

Hallintoyksikköä johtaa hallintojohtaja Ritva Peura.