Strategia

Palvelujen tuottajasta hankintaorganisaatioksi

Strateginen muutossuuntamme on kehittyä kiinteistöpalvelujen tuottajasta niiden hankinta- ja asiantuntijaorganisaatioksi. Toimintamme kivijalat ovat henkilöstömme vahva hankintaosaaminen ja tuotannon ammattitaito sekä selkeästi tuotteistetut ja hinnoitellut palvelut.

 

Päivittyvä strategia PHRAKL 2025 

Rakennuslaitoksella on päivittänyt strategiansa vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Erityistä huomiota on kiinnitetty puolustusvoimien tavoin turvallisuusympäristön muutoksiin ja näiden muutosten vaikutuksiin tilahallintaan ja Rakennuslaitoksen toimintaan. Toinen merkittävä Rakennuslaitoksen toimintaympäristössä vaikuttava muutostekijä on valtiokonsernin kehittämistä koskevat linjaukset. 

Tutustu strategiaan: PHRAKL 2025 strategia.