European Conference of Defence and Environment, ECDE

 

Den internationella försvars- och miljökonferensen ECDE (European Conference of Defence and the Environment), redan den tredje i ordningen, hölls i månadsskiftet maj-juni 2017. Konferensen arrangerades av Finlands försvarsförvaltning i samarbete med det transeuropeiska expertnätverket DEFNET och försvarsfastighetssektorns samarbetsforum Nordic-Baltic Defence Estates (NBDE). DEFNET är ett inofficiellt nätverk, som samlar i synnerhet experter från miljösektorn från de olika EU-staternas försvarsförvaltningar. NBDE-samarbetet omfattar försvarsförvaltningarnas byggverk i de nordiska och baltiska länderna.

 

Under den tredje ECDE-konferensen  behandlades militärverksamhetens miljöeffekter särskilt på skjutövningsområden samt hanteringen av miljöfarliga ämnen. Specialtema för denna ECDE-konferens var de skador PFAS-föreningar orsakar på militärområden. Experter inom olika branscher från Europa och Nordamerika bjöds in till konferensen för att presentera sitt forsknings- och utvecklingsarbete. Övriga frågor som togs upp var miljöledning, politiska riktlinjer och lagstiftning samt försvarsfastigheternas energieffektivitet. ECDE-konferensen är ett diskussionsforum för olika intressegrupper där politiska beslutsfattare, experter inom olika branscher, myndigheter, forskare och företrädare för industrin deltar.

Konferensen öppnades av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka och försvarsministeriets avdelningschef generallöjtnant Raimo Jyväsjärvi. Under öppningsceremonin talade också ambassadör Bruce Oreck och Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Raimo Luoma.

På konferensens webbplats www.ecde.info finns ytterligare information och material från evenemanget. Nästa konferens hålls i Sverige 2019.