Ekonomi

Byggverket är en icke-vinstdrivande nettobudgeterad organisation. I egenskap av en anstalt som verkar enligt nettomodellen ska Byggverket alltid täcka alla sina kostnader med sin årliga intäkter. Tjänsterna produceras kostnadseffektivt och i rätt tid.