Förvaltningstjänster

 

Byggverkets förvaltningstjänster består av följande delområden:
 
ledning och allmän förvaltning
ekonomisk förvaltning
löne- och personaladministration
dokumentadministration och arkivväsendet
dataförvaltning
upphandlingsenheten
beredskap, säkerhet och riskhantering.
 
Ritva Peura verkar som förvaltningsdirektör.