Försvarsförvaltningens byggverk svarar för expert- och upphandlingsuppgifter inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor samt för ordnandet av serviceproduktionen. Försvarsförvaltningens byggverk fungerar som försvarsförvaltningens kompetenscentrum för fastighets- och miljösektorn, varifrån försvarsförvaltningen erhåller nödvändig sakkunskap och relaterade tjänster.