Försvarsförvaltningens byggverk deltar i flera internationella samarbetsprojekt. Det långvarigaste och betydelsefullaste är samarbetsforumet Nordic-Baltic Defence Estatates Co-operation (NBDE). 

I miljöfrågor deltar man i omfattande internationellt samarbete, exempelvis konferenserna European Conference of Defence and the Environment.

Försvarsförvaltningens byggverk har stött försvarsmakten genom att delta som expert i flera krishanteringsoperationer.