Kundsupportcenter

örsvarsmakten har tillgång till verksamhetslokaler med en yta på ungefär 2,6 miljoner kvadratmeter, vars underhåll samordnas i huvudsak från ett verksamhetsställe. Kundsupportcentret vid Försvarsförvaltningens byggverk tar emot begäran om service och felmeddelanden som gäller försvarsfastigheterna dygnet runt vid Kundsupportcentret. Det elektroniska verksamhetsstyrningssystem för service och underhåll vilket är i användning är vårt lands största fastighetsunderhållssystem.


De tekniska systemen gör det möjligt för Kundsupportcentret att kontrollera husteknikens funktion, främja energieffektiv användning av lokalerna och följa inneluftförhållandena dygnet runt på riksomfattande nivå.


Begäran om tjänster görs via Kundsupportcentrets portal, varifrån anmälningar snabbt och flexibelt styrs till den berörde fastighetssakkunnige för åtgärder. Fördelen med en elektronisk begäran om åtgärder är bland annat anmälaren per e-post får information om hur reparationen framskrider.
Kundsupportcentret betjänar byggverkets kunder dygnet runt på numret 0299 83 1900 i ärenden som gäller fastighetstjänster och felmeddelanden. I övriga fall kan ni ta kontakt via telefonväxeln 0299 8300.