Samarbetsforumet NBDE 

Nordic-Baltic Defence Estates NBDE är ett samarbetsforum för försvarsförvaltningens organisationer inom fastighetssektorn.

Samarbetet härstammar från 1970-talet, när Norge, Danmark och Sverige inledde samarbete (1973). Finland anslöt sig till samarbetet 1993. År 2015 utvidgades det nordiska samarbetsforumet till baltstaterna i och med att Le

ttland och Estland tillsammans med de nordiska länderna undertecknade ett samarbetsavtal. Samtidigt ändrades namnet till Nordic-Baltic Defence Estates (tidigare Nordic Defence Estates). I dag omfattar samarbetet alla de baltiska länderna, efters om även Litauen anslöt sig som officiell medlem i samarbetet 2017.

 

Det egentliga samarbetet sker i arbetsgrupper enligt olika teman, där delning av erfarenheter och bästa praxis ses som nyttigt för alla organisationer som har likartade verksamhetsmiljöer.

Arbetsgruppernas arbetssätt är bland annat gemensamma möten i tur och ordning i de olika deltagarländerna, onlinemöten samt workshoppar kring olika teman. Arbetsgrupper som är verksamma nu:

Benchmarking

• Energi

• Miljö

• Upphandlingar

• Kommunikation

• GIS (Geographical Information Systems)

 
Samarbetet i NBDE baserar sig på en verksamhet som är ordnad enligt en årsklocka. Samarbetet för följande år fastställs på en årskonferens, som ordnas i september. På årskonferensen går man igenom innevarande års resultat samt bereder man sig för och förbinder man sig till det kommande årets mål.
 

 

År 2015 hölls konferensen i Finland i Helsingfors:

 
 
Länkar till systerorganisationernas webbplatser: