Nyckeltal

 

2017

Omsättning, M€ 156,5

Antal anställda 702 

Antal årsverken 688 

 

Uppgifter om verksamhetens omfattning 2017

 
Lägenhetsyta som ska underhållas (m2) 2 640 000 
Byggnadsvolym som ska underhållas (rm3)  13 300 000 
Uppvärmd byggnadsvolym (rm3L)  8 500 000