Sakkunning inom försvarsfastigheter

 

Försvarsförvaltningens byggverk (PHRAKL) är en nettobudgeterad anstalt som inrättats år 1994 och lyder under försvarsministeriet. Byggverkets verksamhetsidé är att för försvaret av landet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt ordna de fastighetstjänster som förutsätts för att sköta de lagstadgade uppgifterna i fredstid och under undantagsförhållanden. Vi ansvarar för byggandet och underhållet av försvarsmaktens fastigheter och energitjänsterna för dessa. Vi känner till försvarsmaktens verksamhet, försvarsfastigheterna och de anknutna särskilda kraven.


Försvarsministeriet ställer resultatmål för Försvarsförvaltningens byggverk och parterna undertecknar årligen ett resultatavtal. Ministeriet har delegerat den praktiska styrningsrätten till Huvudstaben. 

örsvarsförvaltningens byggverk har en centralenhet i Fredrikshamn och nio serviceenheter: Kouvola, Helsingfors, Åbo, Säkylä, Tavastehus, Tammerfors, Jyväskylä, Kajana och Sodankylä.