Byggverkets verksamhet är indelad i fyra avdelningar. 

 

Byggande

Ilkka Ruutu är chef för byggavdelningen.

 

Underhåll

Underhållsavdelningen leds av Ari-Pekka Laxén.

 

Miljö

Miljöenheten leds av Timo Kanerva

 

Förvaltning

Förvaltningsenheten leds av biträdande direktör Ritva Peura.