Vision

Vi producerar den bästa beredskapen inom fastighetsbranschen

 

Byggverket:

  • Är integrerat i försvarets beredskaps- och säkerhetssystem.
  • Prestationsförmågan säkerställer kontinuitet och tillförlitlighet.
  • Inköpta tjänster anknyts till det militära försvaret redan under normala förhållanden.
  • Hanteringen av fastighetsinformation är effektiv och ger en aktuell lägesbild av lokalförvaltningen.
  • Verkets prestationsförmåga baseras på specialistexpertis och den egna serviceproduktionen i strategiskt viktiga objekt.
  • Personalens kompetens håller den höga nivå som föränderliga säkerhetssituationer förutsätter.
  • Verksamheten är ekonomisk, effektiv och av hög kvalitet.