Toiminta-ajatus

Rakennuslaitos on puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tukee puolustusvoimia ja sotilaallista maanpuolustusta kaikissa oloissa.

Strategiset ylivoimatekijämme ovat:

Sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeiden tunteminen

Rakennuslaitos tuntee puolustuskiinteistöt ja niiden erityisvaatimukset. Erityisvaatimukset perustuvat puolustusvoimien organisaation ja toiminnan sekä sodankäyntitapojen, aseteknologian ja sotilaallisen toiminnan ympäristövaatimusten kehittymiseen ja muutoksiin.

 

Valmiuden ja turvallisuuden ylläpito

Puolustushallinnon kiinteistötoimen varautumisjärjestelyt toteutetaan mahdollisimman kiinteästi normaaliolojen toimintoihin perustuen. Tämän mukaisesti Puolustushallinnon rakennuslaitos vastaa toimitilojen ja rakenteiden rakennuttamisesta, ylläpidosta ja energiahuollosta myös poikkeusolojen aikana. Rakennuslaitoksella on sotataloussopimus, turvallisuussopimus ja poikkeusolojen palvelusopimus puolustusvoimien kanssa. Valmiutta ylläpidetään vuosittaisella harjoittelulla yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. 

 

Puolustuskiinteistöihin soveltuvat palvelut ja erityisosaaminen 

Puolustushallinnon rakennuslaitos järjestää puolustusvoimille yhdenmukaista toimintamallia noudattaen taloudellisesti ja toiminnallisesti optimoidut palvelut markkinoilta tai omana tuotantona. Markkinoiden kiinteistöpalvelut on intergroitu maanpuolustukseen jo normaaliolojen aikana Rakennuslaitoksen laajan verkottumisen avulla. Omalla palvelutuotannolla ja erityisosaamisella varmistetaan valmiuden ja turvallisuuden edellyttämä osaaminen ja toiminnan jatkuvuus strategisesti tärkeissä kohteissa.

 

Elinkaariosaaminen

Puolustushallinnon rakennuslaitos tarjoaa yhdessä kiinteistönomistajien kanssa puolustusvoimille katkeamattoman palveluketjun, jossa asiakas saa saman asiantuntijan suunnitteleman, rakennuttaman ja ylläpitämän rakennuksen. Tämä tarkoittaa, että jo suunnitteluvaiheessa Rakennuslaitos voi ottaa huomioon kiinteistönhoidon ja kunnossapidon toimenpiteet ja arvioida kiinteistön elinkaariedullisuuden.