Toiminta-ajatus

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminta-ajatus on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa.

Strategiset ylivoimatekijämme ovat:

Parhaat kiinteistöpalveluratkaisut yhdeltä luukulta

Järjestämme puolustusvoimille yhdenmukaista toimintamallia noudattaen taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaat palvelut markkinoilta tai omana tuotantona. Markkinoiden kiinteistöpalvelut on integroitu maanpuolustukseen jo rauhan aikana laajan verkottumisemme avulla.

Maanpuolustuksen tarpeiden tunteminen

Tunnemme puolustusvoimien organisaation ja toiminnan sekä puolustuskiinteistöt ja niiden erityisvaatimukset. Annamme asiantuntijapalvelua puolustusvoimille myös varuskuntasuunnittelussa.

Kriisivalmius

Puolustushallinnon kiinteistötoimen varautumisjärjestelyt toteutetaan mahdollisimman kiinteästi normaaliolojen toimintoihin perustuen. Tämän mukaisesti vastaamme puolustusvoimien tilojen ja rakenteiden rakennuttamisesta, ylläpidosta ja energiahuollosta myös poikkeusolojen aikana. Noudatamme puolustusvoimien turvallisuusmääräyksiä ja laitoksellamme on oma valmiussuunnitelma.

Elinkaariosaaminen

Tarjoamme puolustusvoimille katkeamattoman palveluketjun, jossa asiakas saa saman asiantuntijan suunnitteleman, rakennuttaman ja ylläpitämän rakennuksen. Tämä tarkoittaa, että jo suunnitteluvaiheessa voimme ottaa huomioon kiinteistönhoidon ja kunnossapidon toimenpiteet ja arvioida kiinteistön elinkaariedullisuuden.