Tunnuslukuja

 

2017

 
Liikevaihto, M€ 156,5
Henkilöstön määrä 702
Henkilötyövuodet 688
 

Toiminnan laajuustietoja 2017

Ylläpidettävä huoneistoala (m2) 2 640 000
Ylläpidettävä rakennustilavuus (rm3) 13 300 000
Lämmitetty rakennustilavuus (rm3L) 8 500 000