Turvallisuusselvitykset ja -tarkastukset

 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sekä sen sidosryhmien henkilöstön henkilöturvallisuusselvitykset tekee lähtökohtaisesti Puolustusvoimat.

Jokaisesta palkattavasta henkilöstä tehdään turvallisuusselvitys. Rakennuslaitoksen keskusyksikkö hakee turvallisuusselvitykset rekrytointiprosessiin liittyen puolustusvoimien Pääesikunnalta.

Hankkeissa, projekteissa tai muissa toimeksiannoissa, joissa turvallisuusselvityksen perusteet täyttyvät, tehdään yritysten hankkeisiin osallistuvista ja hankkeen tietoja käsittelevistä henkilöistä henkilöturvallisuusselvitykset. Selvityksiä hakee hankevastuullinen Rakennuslaitoksen palveluyksikkö tai keskusyksikkö.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen turvallisuusala tekee yritysten turvallisuustarkastukset hankkeiden edellyttämässä laajuudessa. Mikäli yrityksellä on turvallisuussopimus Puolustusvoimien kanssa tai hyväksytty yritysturvallisuustodistus, Rakennuslaitos varmistaa yritysten turvallisuuden tason hankekohtaisesti. Puolustushallinnon rakennuslaitos tekee yrityksen kanssa aina turvallisuussopimuksen tai yhteistyökohtaisen turvallisuussopimuksen.

Henkilöturvallisuusselvitykset tehdään aina henkilön suostumuksella. Yhteistyöhön osallistuvat sidosryhmien henkilöt allekirjoittavat vaitiolositoumuksen.

Turvallisuusselvitykset perustuvat turvallisuusselvityslakiin.

Ennen lomakkeiden täyttämistä tulee olla yhteydessä Rakennuslaitoksen hankinnan tai yhteistyön yhteyshenkilöön.