Visio

Tuotamme parasta kiinteistöalan valmiutta

 

Rakennuslaitos:

  • Kiinteä osa puolustusvoimien valmius- ja turvallisuusjärjestelmää.
  • Suorituskyvyllä varmistetaan strategisten kohteiden toiminnan jatkuvuus ja toimintavarmuus.
  • Markkinoilta hankitut palvelut on sidottu sotilaalliseen maanpuolustukseeen jo normaaliolojen aikana.
  • Kiinteistötiedonhallinta on tehokasta ja tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan tilahallinnasta.
  • Suorituskyky perustuu erityisasiantuntijuuteen ja omaan palvelutuotantoon strategisesti tärkeissä kohteissa.
  • Henkilöstön osaaminen on muuttuvien turvallisuustilanteiden edellyttämällä korkealla tasolla.
  • Toiminta on taloudellista, tehokasta ja laadullisesti korkeatasoista.